Top 25 giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ

Top 25 giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ

Dưới đây là danh sách top 25 giải độc đắc kết quả xổ số hôm nay xsmb lớn nhất trong lịch sử lotto Hoa Kỳ. Thực ra là top 28, để chúng ta có thể bao gồm giải độc đắc Xổ số Mega Millions hiện tại vào danh sách. Giải thưởng Xổ số Powerball hiện tại xếp thứ 13 trong số các giải độc đắc so mien bac trong ngày lớn nhất trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ.

 • Xổ số Powerball: 2,040.1 tỷ đô la, ngày 7 tháng 11 năm 2022 (40 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – California;
 • Xổ số Powerball: 1,586.4 tỷ đô la, ngày 13 tháng 1 năm 2016 (19 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – California, Florida, Tennessee;
 • Xổ số Mega Millions: 1,537 tỷ đô la, ngày 23 tháng 10 năm 2018 (25 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – South Carolina;
 • Xổ số Mega Millions: 1,348 tỷ đô la, ngày 13 tháng 1 năm 2023 (25 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Maine;
 • Xổ số Mega Millions: 1,337 tỷ đô la, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (29 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Illinois;
 • Xổ số Mega Millions: 1,05 tỷ đô la, ngày 22 tháng 1 năm 2021 (36 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Michigan;
 • Xổ số Powerball: 768,4 triệu đô la, ngày 27 tháng 3 năm 2019 (25 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Wisconsin;
 • Xổ số Powerball: 758,7 triệu đô la, ngày 23 tháng 8 năm 2017 (20 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Massachusetts;
 • Xổ số Powerball: 754,6 triệu đô la, ngày 6 tháng 2 năm 2023 (33 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Washington;
 • Xổ số Powerball: 731,1 triệu đô la, ngày 20 tháng 1 năm 2021 (35 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Maryland;
 • Xổ số Powerball: 699,8 triệu đô la, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (40 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – California;
 • Xổ số Powerball: 687,8 triệu đô la, ngày 27 tháng 10 năm 2018 (21 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Iowa, New York;
 • Xổ số Powerball: 675 triệu đô la, ngày 10 tháng 7 năm 2023 (34 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) -Ước tính sơ bộ, chưa có người trúng;
Thực ra là top 28, để chúng ta có thể bao gồm giải độc đắc Xổ số Mega Millions hiện tại vào danh sách.
Thực ra là top 28, để chúng ta có thể bao gồm giải độc đắc Xổ số Mega Millions hiện tại vào danh sách.
 • Xổ số Mega Millions: 656 triệu đô la, ngày 30 tháng 3 năm 2012 (18 lượt quay, bắt đầu từ 12 triệu đô la) – Illinois, Kansas, Maryland;
 • Xổ số Mega Millions: 648 triệu đô la, ngày 17 tháng 12 năm 2013 (21 lượt quay, bắt đầu từ 12 triệu đô la) – California, Georgia;
 • Xổ số Powerball: 632,6 triệu đô la, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (39 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – California, Wisconsin;
 • Xổ số Powerball: 590,5 triệu đô la, ngày 18 tháng 5 năm 2013 (13 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Florida;
 • Xổ số Powerball: 587,5 triệu đô la, ngày 28 tháng 11 năm 2012 (15 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – Arizona, Missouri;
 • Xổ số Powerball: 564,1 triệu đô la, ngày 11 tháng 2 năm 2015 (20 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – North Carolina, Puerto Rico, Texas;
 • Xổ số Powerball: 559,7 triệu đô la, ngày 6 tháng 1 năm 2018 (20 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – New Hampshire;
 • Xổ số Mega Millions: 543 triệu đô la, ngày 24 tháng 7 năm 2018 (22 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – California;
 • Xổ số Mega Millions: 536 triệu đô la, ngày 8 tháng 7 năm 2016 (34 lượt quay, bắt đầu từ 15 triệu đô la) – Indiana;
 • Xổ số Mega Millions: 533 triệu đô la, ngày 30 tháng 3 năm 2018 (23 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – New Jersey;
 • Xổ số Mega Millions: 522 triệu đô la, ngày 7 tháng 6 năm 2019 (24 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – California;
 • Xổ số Mega Millions: 516 triệu đô la, ngày 21 tháng 5 năm 2021 (26 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Pennsylvania;
 • Xổ số Mega Millions: 502 triệu đô la, ngày 14 tháng 10 năm 2022 (21 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – California, Florida;
 • Xổ số Powerball: 487 triệu đô la, ngày 30 tháng 7 năm 2016 (23 lượt quay, bắt đầu từ 40 triệu đô la) – New Hampshire;
 • Xổ số Mega Millions: 480 triệu đô la, ngày 11 tháng 7 năm 2023 (23 lượt quay, bắt đầu từ 20 triệu đô la) – Ước tính sơ bộ, chưa có người trúng.

Đối với những ai quan tâm, số lượng giải độc đắc trong top 25, theo trò chơi lotto, là:

 • sxmb Powerball: 14;
 • sxmb Mega Millions: 11.

Trên đây là danh sách những giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử lotto Hoa Kỳ. Việc tham gia chơi lotto mang theo cơ hội trúng giải lớn, tuy nhiên, hãy nhớ rằng xác suất trúng giải là rất nhỏ. Chúc bạn may mắn nếu tham gia chơi lotto!

Tiếp tục: Powerball Lên Đến 615 Triệu Đô La Mỹ: Giải Độc Đắc Lớn Thứ 10 Trong Lịch Sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *